Články

Ocenění

•          mužstvo

          rekrut (rek.)- prvních 30 dní v klanu (zkušební doba)

          vojín (voj.) - Po 30-ti dnech. Podmíněno aktivitou na TS

          svobodník -  aktivita na TS, odřadech VI tierů

•          poddůstojníci

          desátník (des.) aktivita na TS, odřady VI tierů a 3000 bitev

          četař (čet.)  Aktivita na TS, odřadech, výcvikovkách a alespoň 3500 bitev.

          rotný (rtn.) Aktivita na TS, odřadech, výcviku, klanových válkách a 4000 bitev

•          sbor praporčíků

          rotmistr (rtm.) 4500 bitev, jinak podmínky jako u rotného

          nadrotmistr (nrtm.) 5000 bitev, podmínky viz rotný, rotmistr)

          praporčík (prap.) VIII tier, 5500 bitev, TS, odřady a klanové akce

          nadpraporčík (nprap.) Alespoň dvě VI různých zaměření.( př. Artyna a těžký tank), klanové povinosti

          štábní praporčík (št. prap., nebo šprap.)  6000 bitev, TS a klanové akce, dvě VI a jedna VIII

•          sbor nižších důstojníků

          poručík (por.)  alespoň 7000 bitev, TS a klanové akce

          nadporučík (npor.) 8000 bitev, TS, klanové akce a vyšší aktivita ( nad 80 %)

          kapitán (kpt.) 10000 bitev, možnost velet při odřadech. Vysoká aktivita v klanu. (nábory)

•          sbor vyšších důstojníků

          major (mjr.) Po domluvě nevyššího velení. Vysoká aktivita, nápady. Bojový důstojník)

          podplukovník (pplk.) Stejné jako major. Přednost při velení)

          plukovník (plk.) Vysoká aktivita, alespoň 12000 bitev a schopnosti velení.

•          sbor generálů

          brigádní generál (brig.gen.)  Výkonný důstojník

          generálmajor (genmjr.) Výkonný důstojník

          generálporučík (genpor.) Zástupce velitele

          armádní generál (arm.gen.) Velitel klanu

Klanové akce

Sem budem každý týden vkládán turnaj, aby jste se mohly přihlásit, popřípadě rozvrh CW.

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain