Články

Ocenění

•          mužstvo

          rekrut (rek.)- prvních 30 dní v klanu (zkušební doba)

          vojín (voj.) - Po 30-ti dnech. Podmíněno aktivitou na TS

          svobodník -  aktivita na TS, odřadech VI tierů

•          poddůstojníci

          desátník (des.) aktivita na TS, odřady VI tierů a 3000 bitev

          četař (čet.)  Aktivita na TS, odřadech, výcvikovkách a alespoň 3500 bitev.

          rotný (rtn.) Aktivita na TS, odřadech, výcviku, klanových válkách a 4000 bitev

•          sbor praporčíků

          rotmistr (rtm.) 4500 bitev, jinak podmínky jako u rotného

          nadrotmistr (nrtm.) 5000 bitev, podmínky viz rotný, rotmistr)

          praporčík (prap.) VIII tier, 5500 bitev, TS, odřady a klanové akce

          nadpraporčík (nprap.) Alespoň dvě VI různých zaměření.( př. Artyna a těžký tank), klanové povinosti

          štábní praporčík (št. prap., nebo šprap.)  6000 bitev, TS a klanové akce, dvě VI a jedna VIII

•          sbor nižších důstojníků

          poručík (por.)  alespoň 7000 bitev, TS a klanové akce

          nadporučík (npor.) 8000 bitev, TS, klanové akce a vyšší aktivita ( nad 80 %)

          kapitán (kpt.) 10000 bitev, možnost velet při odřadech. Vysoká aktivita v klanu. (nábory)

•          sbor vyšších důstojníků

          major (mjr.) Po domluvě nevyššího velení. Vysoká aktivita, nápady. Bojový důstojník)

          podplukovník (pplk.) Stejné jako major. Přednost při velení)

          plukovník (plk.) Vysoká aktivita, alespoň 12000 bitev a schopnosti velení.

•          sbor generálů

          brigádní generál (brig.gen.)  Výkonný důstojník

          generálmajor (genmjr.) Výkonný důstojník

          generálporučík (genpor.) Zástupce velitele

          armádní generál (arm.gen.) Velitel klanu

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde