Články

Pravidla

Pravidla pro přijetí:

 • Vlastnit v garáži minimálně jeden tank VI. úrovně na odřady (Seznam podporovaných strojů: T37, Cromwell, Cromwell B, T-34-85, Rudy, MT-25, VK 28.01, Type-64, Škoda T-40, Škoda T-25) a minimálně jeden stroj na CW (Seznam podporovaných strojů: Cromwell, Cromwell B, T-34-85, Rudy, Škoda T-40, Škoda T-25, O-I, KV-2, KV85 nebo T-150). Mít rozjetou větev na tank VIII. úrovně (V případě povýšení na vojína - tzn. po 30ti dnech v klanu, VLASTNIT již min. jeden tank VIII. úrovně)
 • Aktivita
 • Komunikace (TS3)
 • Dobrá nálada

 

Povinnosti hráče po přijetí:

 • Založit si pevný účet na TS3 (Adresa TS Serveru: ts25.freets3.net:10305 )
 • Založit si účet na webových stránkách (zde)

 

Všeobecná pravidla hráče:

 • Aktivita při odřadech a CW
 • Vaše hodnost udává, jakou máte povinnost, pokud jste online (nikoliv kdy jste hráli naposledy - pakliže nehrajete, vypněte si hru, jinak to budeme brát, že jste aktivní) účastnit se klanových akcí (Odřady a CW), tzn. čím nižší hodnost, tím vyšší povinnost!!! (Rekruti mají tedy VŽDY povinnost vstoupit do hlášeného i nenahlášeného odřadu.
 • Odřady zakládá pouze Velitel, Výkonný nebo Bojový důstojník. Pokud chcete sami založit odřad, tak pouze s jednorázovým souhlasem výše zmíněných
 • Povinnost každého hráče je získat při odřadech minimálně  200 surovin/měsíc
 • Při každé klanové akci má povinnost každý připojený hráč mít zaplnuté TS, pakliže ho mít nebude, bez upozornění nebude vpuštěn do odřadu a následně nebude přizván ani do CW. Tento postih je platný pro dalších 48hodin.
 • Každý týden od soboty 00:00 do neděle 23:59 má každý hráč povinnost připojit se na svůj profil na těchto stránkách a seznámit se všemi změnami týkající se klanu (pravidla, rozpis na další týden, apod.)
 • Bavíme se mezi sebou slušně, neurážíme se při horším výkonu ve hře. Jsme jen lidi, občas někdo nemá svůj den a hlavně je to JEN HRA. 
 • Dodržovat pravidla a rozpis klanových akcí

 

Pravidla Klanových akcí

 • Rozpis klanových akcí je aktualizován každý týden vždy do pátku do 23:59, každý hráč má od této doby do konce týdne (tedy v rozmezí od soboty 00:00 do neděle 23:59) povinnost se seznámit s tímto rozvrhem, respektovat ho a dodržovat ho.
 • Rozvrh je barevně rozdělen na několik událostí:
  1. Černé události - běžné ohlášené odřady, výcviky a CW. Jsou povinné pro každého připojeného hráče dle hodnosti (viz. výše)
  2. Zelené události - turnaje. Týká se zaregistrovaných hráčů v turnaji. (Kdo je zaregistrovaný je osvobozen od běžných povinností hráče, nepřítomnost však tolerována nebude)
  3. Žluté události - porady. Pouze pro Velitele a Výkonné důstojníky
  4. Červené události - jedná se o povinné odřady, výcviky případně CW. Tyto události jsou povinné pro VŠECHNY hráče bez ohledu na to, zda-li jsou nebo nejsou připojeni ve hře. S tímto pravidlem je spojená povinnost být na TS, pakliže nebudete, jedná se o hrubé porušení pravidla a budete bez výzvy bráni, jako nepřipojený hráč. V případě že na "červenou" akci nedorazíte, nebo nebudete mít zaplé TS, dostanete černý puntík (zde platí klasické školní pravidlo - 3 puntíky a konec). "Červená" akce bude nahlášena minimálně jednou týdně, minimálně však pětkrát do měsíce. Pakliže se nebudete ze závažných důvodů moct účastnit, máte povinnost tuto skutečnost nahlásit připojenému Veliteli či jednomu z Výkonných důstojníku a to maximálně 2 hodiny předem.
 • Nebude brán zřetel, pokud jste si včas rozpis nepročetli, případně se včas neomluvili

 

Postihy:

 • Neaktivita (málo bedniček, nezapnuté TS, s tím spojené absence v odřadech a následně i v TS)
 • Porušení povinností po přijetí
 • Porušení všeobecných pravidel
 • Porušení pravidel klanových akcí
 • Neseznámení se s údalostmi zde na webových stránkách
 • Trvalý ban 
 • Urážky, provokace

 

Rozvrh týdne (orientační): 

 • Odřady se budou jezdit každý den, od 18:00, vždy alespoň dvě hodiny!!!
 • Klanové války: Pondělí, středa a čtvrtek vždy od 20:00. Tzn. Být na TS už v 19:30, abychom mohli probrat taktiku, případnou sestavu.
 • Výcviková místnost: Úterý, pátek. úterní výcvikovka bude rozdělena na dvě části: První bude zaměřena na VI tiery (soustřel, taktika, prohlídky map, zaměřené na typy tanků) a VIII tiery ( Weakspoty, výcvik lehkých tanků, případné rady).
 • Páteční Výcviková místnost bude spojena s poradou klanu!

 

 

 

 

 

 

 

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain